Thông tin cập nhật về hê thống PLAYMALL

Asiasoft xin thông báo , chúng tôi sẽ gia hạn thêm thời gian chuyển tài khoản của bạn vào hệ thống PlayMall cho đến 10h sáng ngày 11 tháng 1 năm 2017 thay cho thời gian dự kiến ban đầu vào 31 tháng 12 năm 2016.

Do đó chúng tôi khuyến khích các bạn hãy tiến hành thực hiện trước thời hạn như đã nêu trên. Nếu qua thời gian này , chúng tôi sẽ không giải quyết các vấn đề khiếu nại.

Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ các bạn và hy vọng sẽ tiếp tục phục vụ bạn ở hệ thống PlayMall !

Asiasoft Team !