วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)

1. เข้าเว็บไซต์เกมที่ต้องการเติมเงิน Refill Center (Granado Espada, Yulgang)
ตัวอย่างเกม Yulgang
วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)
2. “Login” เข้าสู่ระบบ ตามประเภท ID ที่ใช้เล่นและต้องการเติมเงิน
วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang) วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)
3. เลือกช่องทางการเติมเงิน
วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang) วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)
4. กรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “SUBMIT”

วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)
วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)

5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่เติมเสร็จสมบูรณ์
วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang) วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)

 

กรณีเติมผ่านช่องทาง เดบิต เครดิต, rabbit LINE Pay, Online Banking แล้วยอดเงินไม่เข้า อ่านที่นี่

 

วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang) วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang) วิธีการเติมเงินด้วยระบบ Refill Center เกม (Granado Espada, Yulgang)
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ