ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

ผู้ใช้บริการที่มีเงินค้างอยู่ในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet) จะต้องทำการแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิม ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall ภายในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.ภายหลังจากวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ Reset เงินคงเหลือในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet) เป็นศูนย์

การแปลงเงิน มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าที่ http://www.playmall.com/th/ คลิกที่ เข้าระบบ PlayMall ทางด้านขวา หรือ คลิกที่นี่
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

2. กรอกข้อมูล Login Play ID ที่มีเเงินเหลืออยู่ใน Playpark Wallet และยังไมไ่ด้แปลงเงิน
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

3. กรอก Play ID ที่มีเงินเหลืออยู่ใน Playpark Wallet และยังไม่ได้แปลงเงิน, รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

4. จะมีข้อความแจ้งเรื่องการเปลี่ยนมาใช้ PlayMall ให้คลิกที่ “Next” ทางขวาล่าง
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

5. เลือกหน่วยเงินเป็น ประเทศไทย THB
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

6. ตรวจทานก่อนว่าเลือกเป็น THB Thai Baht ถูกต้องก่อนกด “Continue”
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

7. จะมีหน้าต่างแจ้งจำนวน Case Point ที่อยู่ใน Wallet เดิมก่อนแปลง และหน่วยเงิน Cash Point ใหม่ TH Point หลังจากแปลง ให้คลิกที่ “Confirm”
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

8. หลังจากนั้นระบบพาจะมายังหน้า PlayMall และ แสดงแต้ม TH Point คงเหลือที่เราแปลงเงินแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น
ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ประกาศปิดการแปลงเงินสำหรับไอดีที่มีเงินค้างในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet)

 

ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall ขั้นตอนแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิมใน Playpark Wallet ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ