การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ (ภาพตัวอย่างเป็นของเกม Yulagng , เกม Granado Espada ให้เข้าเว็บไซต์เกมและแก้ไขตามขั้นตอนเหมือนกัน)

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่เติมเงินไม่สำเร็จ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เติมเงิน”
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

2. เลือกประเภทไอดีที่เติมเงินแล้วพบปัญหาไม่ได้รับแต้ม
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

3. กรอก ID, Password และคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

4. เลือกประเภทบัตรเติมเงินที่เติมแล้วพบปัญหาไม่ได้รับแต้มตามช่องทางที่เติม : บัตรเครดิต และบัตรเดบิต , Online Banking , Line Pay , True Wallet
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.1 กรณีเติมผ่านช่องทาง Debit Card / Credit Card ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน บัตรเครดิต-เดบิต คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.2 กรณีเติมผ่านช่องทาง rabbit LINE Pay ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน Line Pay คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.3 กรณีเติมผ่านช่องทาง True Money wallet ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน True Wallet คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.4 กรณีเติมเงินผ่านช่องทาง QR Payment ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน QR Pay คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.5 กรณีเติมเงินผ่านช่องทาง Online Banking ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน OnlineBanking คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

5.6 กรณีเติมเงินผ่านช่องทาง K-Plus ให้คลิกที่ “มีปัญหาการเติมเงิน K-Plus คลิกที่นี่” ทางด้านซ้าย จะพบกับหน้าต่างแสดงรายการเติมเงิน ให้กดปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” เพื่อยืนยันการเติมเงินอีกครั้งค่ะ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

6. หน้า Payment History จะมีรายการเติมเงิน รายการที่เติมเงินไม่สำเร็จด้านหลังจะมีปุ่ม “Resend” หรือ “Confirm” สามารถคลิก “Resend” หรือ “Confirm” ได้เลย หลังจากนั้นให้เข้าไปตรวจสอบแต้มอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

7. กรณีไม่มีปุ่ม Resend หรือ Confirm หรือไม่สามารถกดปุ่มได้ ให้ทำการแจ้งปัญหาโดยเตรียมข้อมูล
– ช่องทางเติมเงิน
– วันและเวลาที่ทำการเติมเงิน
– จำนวนเงินที่เติม
– หมายเลขอ้างอิง (Reference) ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง
แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ แจ้งปัญหาเติมเงิน หรือ ติดต่อ Live Chat , Call Center ค่ะ

ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิง True Wallet
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิง Line Pay
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิงจากสลิป ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า       การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิงจากสลิป ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กรุงเทพ
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า       การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิงจากสลิป ธ.กรุงไทย และ อีเมลแจ้งรายการของ ธ.กรุงไทย
การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า   การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า

 

การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า การแก้ไขปัญหาเติมเงินเกม Yulgang และ Granado Espada ช่องทาง เครดิต/เดบิต , LINE Pay , True Wallet , QR Payment , Online Banking , และ K Plus Mobile แล้วยอดเงินไม่เข้า
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ