Call Centre

ปิดให้บริการ Call Centre เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 รบกวนติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat ค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ค่ะ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.playpark.com/th-th/news/notice-23032020/