แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! (One-2-Call! Cash Card) ชั่วคราว

PLAYPARK ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
• ไม่สามารถเติมบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! เข้าเกมต่างๆ รวมถึงระบบ AKEY on Mobile ได้

หมายเหตุ: การเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ


Playmall Logo

ทีมงาน Game Support
ประกาศ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น.

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ