การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

สามารถแจ้งขอยกเลิกการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร) มาวางบนกระดาษ A4 เขียน ไอดี และเกมที่ต้องการยกเลิก

2. เขียนความต้องการของท่าน “ขอยกเลิก Playpark Google Authentication เนื่องจาก …”
ตัวอย่างสาเหตุที่ระบุ : เครื่องมือถือชำรุด / อุปกรณ์มือถือหาย / เผลอลบโปรแกรมออกจากตัวเครื่อง ฯลฯ

3. เขียนชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)

4. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น “ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง Playpark Google Authen เท่านั้น” และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ

5. จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) หัวข้อ “แจ้งปัญหาการใช้งาน @KEY” โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

ตัวอย่างเอกสาร
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ

 

ขั้นตอนการส่งเอกสารขอยกเลิก Playpak Google Authentication สำหรับเกมทั่วไป

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการแจ้งปัญหาหรือ คลิกที่นี่ และเลือกเกมที่ต้องการแจ้ง
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

2. เลือกประเภทปัญหาเป็น “แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key / Google Authen”
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบ ไฟล์ภาพ เอกสารบัตรประชาชน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

4. คลิก “OK” เพื่อยืนยันการแจ้ง
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

5. ระบบจะแจ้งข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ ให้คลิก “OK”
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

6. ระบบจะแสดงหมายเลขเคสที่แจ้งปัญหา ให้จดไว้สำหรับติดตามเรื่อง
การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

 

การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้ การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้ การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ