การแก้ไขปัญหา Playpark Google Authentication กรณีไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถยกเลิกได้

สามารถแจ้งขอยกเลิกการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร) มาวางบนกระดาษ A4 เขียน ไอดี และเกมที่ต้องการยกเลิก

2. เขียนความต้องการของท่าน “ขอยกเลิก Playpark Google Authentication เนื่องจาก …”
ตัวอย่างสาเหตุที่ระบุ : เครื่องมือถือชำรุด / อุปกรณ์มือถือหาย / เผลอลบโปรแกรมออกจากตัวเครื่อง ฯลฯ

3. เขียนชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)

4. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น “ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง Playpark Google Authen เท่านั้น” และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ

5. จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) หัวข้อ “แจ้งปัญหาการใช้งาน @KEY” โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

ตัวอย่างเอกสาร

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ

 

ขั้นตอนการส่งเอกสารขอยกเลิก Playpak Google Authentication สำหรับเกมทั่วไป

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการแจ้งปัญหาหรือ คลิกที่นี่ และเลือกเกมที่ต้องการแจ้ง

2. เลือกประเภทปัญหาเป็น “แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key / Google Authen”

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบ ไฟล์ภาพ เอกสารบัตรประชาชน จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”

4. คลิก “OK” เพื่อยืนยันการแจ้ง

5. ระบบจะแจ้งข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ ให้คลิก “OK”

6. ระบบจะแสดงหมายเลขเคสที่แจ้งปัญหา ให้จดไว้สำหรับติดตามเรื่อง

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ