PlayID ขั้นตอนเปิด – ปิดการใช้งานระบบ Playpark Google Authentication

ขั้นตอนเปิดใช้งานระบบ Playpark Google Authentication

1. เข้าสู่ระบบสมาชิก Play ID ผ่านทางเว็บไซต์เกม เว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลย

2. กรณียังไม่ได้เพิ่ม “ชื่อ-นามสกุล” ให้เพิ่มข้อมูล “ชื่อ-นามสกุล” ก่อน (หากยืนยันแล้ว ให้ดำเนินการในข้อ 3.)

3. คลิ๊ก “GenQR” เพื่อให้ระบบ Gen QR Code และคีย์ สำหรับเปิดใช้งาน

4. จากนั้นให้เปิด App Google Authenticator เพื่อเลือก “แสกนบาร์โค้ด” หรือ “ป้อนคีย์ที่ให้ไว้”
   

4.1 หากเลือก “แสกนบาร์โค้ด” หลังจากแสกนเสร็จ แอพพลิเคชั่นจะแสดงเลข OTP 6 หลัก

4.2 หากเลือก “ป้อนคีย์ที่ให้ไว้” ให้ใส่ข้อมูลตามนี้

  • Account หรือ ชื่อบัญชี   ให้ทำการตั้งชื่อบัญชีที่ใช้งานใน App *แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นไอดีเกมของคุณ
  • Key หรือ รหัสของคุณ   ให้นำ Code 24 ตัวมาใส่ (ตัวอักษรที่แสดงอยู่ใต้ภาพบาร์โค้ด)
  • Time based หรือ แบบเวลา   ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ
  • กดเครื่องหมาย “/” หรือกด “เพิ่ม” เพื่อยืนยันทำรายการค่ะ

ถ้าใส่ถูกต้องแอพพลิเคชั่นจะแสดงเลข OTP 6 หลัก

(ตัวอย่างภาพซ้ายระบบ iOS ภาพขวาระบบ Android)
   

5. จากนั้นให้เปิด App Google Authenticator และนำตัวเลข OTP 6 ตัว มากรอกในช่องว่างด้านล่างระบบสมาชิก และกด Confirm ค่ะ
   

6. กรณีกรอก OTP 6 ตัวแล้ว ระบบขึ้น “Success” แสดงว่า เปิดใช้งานระบบ Playpark Google Authentication สำเร็จแล้ว
**หากต้องการลบบัญชีหรือลบ App Google Authentication ให้ เข้าระบบสมาชิกไป Remove Playpark Google Authentication ออกก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน

 

************************************************

 

ขั้นตอนยกเลิกใช้งานระบบ Playpark Google Authentication

1. เข้าสู่ระบบสมาชิก PlayID ผ่านทางเว็บไซต์เกม เว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลย

2. จากนั้นให้เปิด App Google Authenticator เพื่อดูตัวเลข 6 ตัว

3. ให้นำตัวเลข 6 ตัวที่แอฟแสดงมากรอกในระบบสมาชิก PlayID และกด “Remove”

4.. หากระบบขึ้นปุ่ม GenQR ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง แสดงว่า ได้ทำการยกเลิกเรียบร้อยแล้วค่ะ

5. หลังจากยกเลิกใช้งาน Google Authen แล้วให้ลบบัญชีออกจากแอฟพลิเคชั่นทุกครั้ง มิฉะนั้นจะเปิดใช้งานใหม่ไม่ได้
ขั้นตอนการลบบัญชีออกจากแอฟพลิเคชั่น >> อ่านรายละเอียดที่นี่

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ