ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

การเพิ่มชื่อ นามสกุล, วันเกิด ในะรบบสมาชิก Play ID สามารถแก้ไขได้ครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง

1. เข้าสู่ระบบสมาชิก Play ID ผ่านทางเว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

2. ทำการกรอกข้อมูล Play ID, รหัสผ่าน และ ตัวเลขตามที่เห็น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบสมาชิก
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

3. ในหน้าระบบสมาชิกตรงเมนูทางด้านซ้าย ให้คลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นคลิกที่ “เพิ่ม” ตรงข้อมูล ชื่อ นามสกุล, วันเกิด ที่เราต้องการเพิ่่ม
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

4. กรณีเพิ่ม ชื่อ นามสกุล ให้คลิกที่เพิ่ม ตรงชื่อ นามสกุล จากนั้น กรอกชื่อ นามสกุล คลิก “ยืนยัน”
* สามารถแก้ไขได้ครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุลที่ถูกต้องตามจริง เนื่องจากมีผลกับการแจ้งปัญหาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

5. ระบบจะแจ้งข้อความ “แก้ไขชื่อ-นามสกุลเสร็จสมบูรณ์” เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขชื่อ นามสกุล
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

6. กรณีเพิ่ม วันเกิด ให้คลิกที่เพิ่ม ตรงวันเกิดล จากนั้นเลือก ปี ค.ส., เดือน, วันที่ จากนั้น คลิก “ยืนยัน”
* สามารถแก้ไขได้ครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุลที่ถูกต้องตามจริง เนื่องจากมีผลกับการแจ้งปัญหาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

7. ระบบจะแจ้งข้อความ “แก้ไขวันเกิดเสร็จสมบูรณ์” เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มวันเกิด
ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID

update 05/04/59

 

ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID ขั้นตอนการเพิ่มชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดในระบบสมาชิก Play ID
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ