ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

กรณีผู้เล่นเข้าระบบสมาชิกได้ สามารถตรวจสอบได้จากระบบสมาชิก ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบสมาชิก PlayID ผ่านทางเว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

2. ทำการกรอกข้อมูล PlayID, รหัสผ่าน และ ตัวเลขตามที่เห็น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบสมาชิก

3. ในหน้าข้อมูลส่วนตัวจะแสดงข้อมูลอีเมลที่ใช้ในการสมัคร สามารถตรวจสอบได้จากหน้านี้เลยค่ะ

4. กรณีต้องการเปลี่ยนอีเมลใหม่ให้คลิกที่ “แก้ไข” กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิก “ถัดไป”
* 1 อีเมลสามารถใช้ได้ 1 PlayID เท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลซ้ำได้ กรุณาใช้ข้อมูลอีเมลที่ใช้งานได้จริง

5. จะมีข้อความแจ้ง “ขณะนี้ระบบได้ส่ง Link ยืนยันอีเมลไปที่อีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถคลิกที่ Link เพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนอีเมลได้ทันที…” ให้เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลเดิมที่ใช้อยู่ก่อน
** กรณีอีเมลเดิมที่ใช้อยู่ใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อ Call centre 02-769-8881-4 หรือ Live Chat เพื่อสอบถามการแก้ไขกับทีมงานค่ะ

6. เข้าไปตรวจสอบอีเมลในอีเมลเดิมที่ระบบส่งไปให้ จากนั้นคลิกที่ “ลิงค์ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล”

7. ระบบจะแจ้งข้อความ “ขณะนี้ระบบได้ส่ง Link ยืนยันอีเมลไปที่อีเมลของคุณ คุณสามารถคลิกที่ Link เพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนอีเมลได้ทันที…” ให้เข้าไปตรวจสอบที่อีเมลใหม่ทีต้องการเปลี่ยน

8. เข้าไปตรวจสอบอีเมลในอีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนจากนั้นคลิกที่ “ลิงค์ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล”

9. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ “แก้ไขอีเมลเรียบร้อยแล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้น

กรณีผู้เล่นไม่สามารถเข้าระบบสมาชิกได้ เนื่องจากลิมรหัสผ่าน Play ID และ อีเมล

สามารถแจ้งขอแก้ไขอีเมลใหม่  ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่านที่มีข้อมูลตรงกับที่ใช้สมัครไอดี (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร)  มาวางบนกระดาษ A4
2. เขียนความต้องการของท่าน พร้อมข้อมูลชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม(E-Support)  โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

วิธีการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิกที่นี่

ตัวอย่างเอกสารส่งขอแก้ไขข้อมูล E-mail
(**E-mail ที่ท่านขอแก้ไขจะต้องเป็นอีเมล์ที่ไม่เคยใช้สมัคร Play ID และ ข้อมูลบัตรประชาชนต้องตรงกับการสมัครเท่านั้น)

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน

หมายเหตุ : แนะนำเอกสารที่สามารถใช้ในการส่งมาประกอบมี ดังนี้

บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
ใบขับขี่
สูติบัตร + ทะเบียนบ้าน (จำเป็นต้องมีเอกสาร 2 อย่างคู่กัน)
Passport (หนังสือเดินทาง)
บัตรข้าราชการ
มรณะบัตร + ทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชนผู้แจ้ง

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ