การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

เปิดใช้งาน Google Authen ไม่ได้ ขึ้นข้อความเออเร่อ xxxxxx is not a valid PIN at UTC time xx/xx/xxx x:xx:xx Check OTP Failed

การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ : พิมพ์รหัส OTP ผิด , ใช้รหัส OTP จากข้อมูลบัญชีเดิมที่ยกเลิกใช้งานไปแล้วโดยไม่ได้ลบบัญชีนนั้นออกจากแอพพลิเคชั่นแนวทางแก้ไข :  ให้ทำการลบบัญชีที่ปิดใช้งาน Google Authen แล้วออกจากแอฟพลิเคชั่นก่อน และทำการเปิดใหม่อีกครั้ง

วิธีการลบบัญชีที่ปิดใช้งาน Google Authen แล้วสำหรับ Android

1. เปิดแอฟพลิเคชั่น Google Authenticator ดูบัญชีที่ต้องการกดลบ จากนั้นให้กดที่ เลข OTP ค้างไว้
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

2. หลังจากกดเลข OTP แล้วจะขึ้นเป็นรูปถังขยะ ให้กดตรงถังขยะที่มุมบนขวา
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

3. หลังจากกดตรงถังขยะแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือน ให้กด นำบัญชีออก เสร็จสิ้นขั้นตอน จากนั้นสามารถเปิดใช้งาน Playpark Google Authen ได้ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

วิธีการลบบัญชีที่ปิดใช้งาน Google Authen แล้วสำหรับ iOS

1. เปิดแอฟพลิเคชั่น Google Authenticator ดูบัญชีที่ต้องการกดลบ จากนั้นให้กดที่ รูปปากกา มุมบนขวา
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

2. หลังจากที่รูปปากกาแล้ว จะขึ้นให้ยืนยันบัญชีที่ต้องการลบ ให้กดตรงบัญชีที่ต้องการลบ
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

3. หลังจากกดตรงบัญชีที่ต้องการลบจะขึ้นปุ่ม Delete ด้านล่างให้กด Delete
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

4. หลังจากกด Delete แล้วจะมีข้อความแจ้งเตือน ให้กด Remove Account เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน จากนั้นสามารถเปิดใช้งาน Playpark Google Authen ได้ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

 

การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง การแก้ไข Playpark Google Authentication เปิดใช้งานไม่ได้ รหัส OTP ไม่ถูกต้อง
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ