แก้ไขปัญหาไม่ได้รับอีเมลจากการสมัครสมาชิกและคลิกลืมรหัสผ่าน (Gmail และ Hotmail)

สำหรับ Gmail

กรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทย ให้ตั้งค่าการแสดงผลเป็นภาษาไทยก่อนตามนี้

1. ทำการเปลี่ยนภาษาก่อนโดยคลิกที่รูปเฟืองทางด้านขวาจากนัั้นคลิกที่ Settings

2. ในหน้าต่าง General ตรง Language Gmail display Language ให้เลือกเป็น ภาษาไทย

3. เลือน scroll bar ลงมาล่างสุดจากนั้นคลิก Save Changes เมนูต่างๆใน Gmail ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

 


Gmail กรณีไม่ได้รับอีเมลให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายต่างๆก่อน ดังนี้

1. ตรวจสอบที่กล่องจดหมายหลัก , โซเชียล , โปรโมชั่น ก่อนว่ามีอีเมลหรือไม่ ถ้าไม่มีให้คลิกที่ เพิ่มเติม

2. ดูที่กล่องจดหมายขยะ หากมีอีเมลให้คลิกเข้าไป (หากไม่พบอีเมลให้ข้ามไปที่ข้อ 4.)

3. กรณีอยู่ในจดหมายขยะจะคลิกลิงก์ยืนยันไม่ได้ ให้แก้ไขโดยเปิดอีเมลจากนั้นคลิกที่ ไม่ใช่จดหมายขยะ อีเมลจะไปอยู่ในกล่องจดหมาย

4. ดูที่ถังขยะหากมีอีเมลให้คลิกเข้าไป (หากไม่พบอีเมลให้ข้ามไปที่ข้อ 6.)

5. กรณีต้องการย้ายอีเมลจากถังขยะไปไว้ที่กล่องจดหมาย ให้คลิกที่แถบเครื่องมือรูป แฟ้มเครื่องหมายลูกศร จากนั้นเลือกที่ กล่องจดหมาย

6. ดูที่หมวดหมู่จะมีกล่องจดหมายทั้งหมด เช่น โซเชียล , อัปเดต , ฟอร์ม , โปรโมชั่น


กรณีตรวจแล้วยังไม่ได้รับข้อความให้ทำการเพิ่มรายชื่ออีเมลตามวิธีในลิงค์ด้านล่าง

https://www.playpark.com/th-th/basic-computer/cannot-receive-email-gmail/

 

กรณีสมัคร PlayID ใหม่ สามารถให้ระบบส่งอีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้ง ตามวิธีในลิงค์ด้านล่าง
https://www.playpark.com/th-th/play-id/playid-active-email/

*************************

สำหรับ Hotmail

กรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทยให้ตั้งค่าการแสดงปลเป็นภาษาไทยก่อนตามนี้

1. คลิกที่รูปเฟืองด้านขวา จากนั้นเลื่อน scroll bar ลงมาที่ View all Outlook settings

2. คลิกที่ General ทางด้านซ้าย ตรง Language and time ให้เลือกเป็น ไทย(ไทย) จากนั้นคลิก Save

3. จะสังเกตุว่าหน้าต่างเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วให้ปิด กากบาท เพื่อกลับมาหน้าอีเมล
*หากยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ลองล็อคเอาออกจากอีเมลและล็อคอินใหม่


Hotmail กรณีไม่ได้รับอีเมลให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายต่างๆก่อน ดังนี้

1. ดูที่กล่องจดหมายเข้า

2. ถ้าไม่มีตรงแถบด้านบนไม่มีให้เลื่อนจาก เน้น ไปที่ อื่นๆ

3. ดูตรงอีเมลขยะหากมีอีเมลให้คลิกเข้าไป (หากไม่พบอีเมลให้ข้ามไปที่ข้อ 5.)

4. คลิกเปิดอีเมลจากนั้นคลิกที่ ไม่ใช่ขยะ อีเมลจะไปอยู่ในกล่องจดหมาย

5. ดูที่รายการที่ถูกลบหากมีอีเมลให้คลิกเข้าไป

6. กรณีต้องการย้ายอีเมลจากรายการที่ถูกลบไปไว้ที่กล่องจดหมาย ให้คลิกที่ ย้ายไปยัง จากนั้นเลือกที่ กล่องจดหมายเข้า

 

กรณีตรวจแล้วยังไม่ได้รับข้อความให้ทำการเพิ่มรายชื่ออีเมลตามวิธีในลิงค์ด้านล่าง
https://www.playpark.com/th-th/basic-computer/cannot-receive-email-gmail/

 

กรณีสมัคร PlayID ใหม่ สามารถให้ระบบส่งอีเมลยืนยันการสมัครอีกครั้ง ตามวิธีในลิงค์ด้านล่าง
https://www.playpark.com/th-th/play-id/playid-active-email/

 

กรณีทำตามวิธีข้างต้นแล้วยังไม่ได้รับอีเมล ให้ติดต่อ Live Chat หรือ Call Centre ค่ะ

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ