การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเกม Yulgang จะขึ้นข้อความ รหัสผ่านไม่ตรงกันกรุณาใส่อีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเกม Tales Runner จะขึ้นข้อความ กรุณา Login ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

 

สาเหตุเกิดจากใส่รหัสผิด , หรือเกิดจากเวลาของอุปกรณ์ มือถือ แทปเลต ที่ใช้งานแอพไม่ตรงกับเวลา ณ ปัจจุบัน การแก้ไขให้ทำการตั้งเวลาของอุปกรณ์ มือถือ แทปเลต ให้ตรงกับเวลา ณ ปัจจุบัน ตามขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนการตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติสำหรับมือถือระบบ Android

1. ไปที่ การตั้งค่า
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

2. ไปที่ การจัดการทั่วไป
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

3. ไปที่ วันที่และเวลา
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

4. ตรงวันที่และเวลาอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

5. เสร็จสิ้นการตั้งเวลาอัตโนมัติ ให้ลองเข้าเกมและใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนการตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติสำหรับมือถือระบบ iOS

1. ไปที่ การตั้งค่า
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

2. ไปที่ ทั่วไป
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

3. ไปที่ วันที่และเวลา
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

4. ตรงตั้งค่าอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

5. เสร็จสิ้นการตั้งเวลาอัตโนมัติ ให้ลองเข้าเกมและใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

 

เฉพาะ Google Authen ระบบปฏิบัติการ Android กรณีแก้ไขตามขั้นตอนที่ 1 แล้วยังไม่ได้ ลองแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เครื่องหมาย …
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

2. ไปที่ การตั้งค่า
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

3. ไปที่ การแก้ไขเวลาให้ถูกต้องเพื่อรับรหัส
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

4. ไปที่ ซิงค์เลย เสร็จสิ้นการซิงค์ ให้ลองเข้าเกมและใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKey on Mobile หรือ Playpark Google Authentication ไม่ได้ รหัสไม่ตรง รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

เฉพาะ AKey on Mobile กรณีตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติแลัวไม่หาย อาจเกิดจากถูกล็อคให้ทำการ Reset AKey ตามขั้นตอน

วิธีการรีเซ็ต AKey on Mobile ด้วยตนเอง >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

 

กรณีแก้ไขตามวิธีข้างต้นแล้วยังไม่หาย ให้ทำการยกเลิกการใช้งานและโหลดแอพมาเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง

วิธีการยกเลิกการใช้งาน AKey ด้วยตนเอง >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

วิธีการยกเลิกการใช้งาน GoogleAuthen ด้วยตนเอง >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

 

กรณียกเลิกการใช้งานด้วยตนเองไม่ได้ สามารถแจ้งขอยกเลิกการใช้งาน AKey และ Google Authen ได้ และเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง

วิธีการยกเลิกการใช้งาน Akey >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

วิธีการยกเลิกการใช้งาน Google Authen >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ