วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น

วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น

หากผู้เล่นพบปัญหาในการใช้งาน Toreba
สามารถเข้าไปติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่เมนู Support
วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น

 

ในเมนูนี้ผู้เล่นจะพบรายการดังนี้

วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น

 

ให้เข้าไปที่ Inquiry แล้วเลือก Types of Inquiryวิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นเลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกด Contact usวิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น
กรอกแบบฟอร์ม จากนั้นกด Confirm เพื่อยืนยันการส่งปัญหาวิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น
วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น
วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น วิธีการแจ้งปัญหา Toreba เกมคีบตุ๊กตาจากประเทศญี่ปุ่น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ