PlayPark อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอรับใบกำกับภาษี สามารถยื่นความจำนงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

        PlayPark ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในเครือเอเชียซอฟท์ฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอรับใบกำกับภาษี จากการเติมเงินผ่านช่องทาง PlayMall และ Refill Center ในแต่ละเดือน สามารถยื่นความจำนงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
        โดยแจ้งผ่านระบบแจ้งปัญหาทางเว็บไซต์ของแต่ละเกม และเลิอกหัวข้อ “แจ้งปัญหาเติมเงิน”  เข้ามาภายในวันที่ 31 ของทุกเดือนที่ท่านมีการเติมเงินเข้ามา

ข้อมูลที่ใช้ในการขอรับใบกำกับภาษี
        1. บัตรประชาชนที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับ ID GAME ที่เติมเงินเข้าเกมเท่านั้น (โปรดยืนยัน ชื่อ-นามสกุล ในระบบสมาชิก PLAY ID ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนี้ https://www.playpark.com/th-th/play-id/playid-change-profile/)
        2. ภาพถ่ายสลิปเติมเงิน, ภาพถ่ายบัตรเติมเงิน, ภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงิน ทุกรายการที่ทำการเติมเงิน
        3. ที่อยู่ สำหรับใช้ออกใบกำกับภาษี
        4. ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบกำกับภาษี
        5. ไอดีประเภท GoogleID หรือ FacebookID จะดูจากชื่อนามสกุลที่แสดง

ระยะเวลาดำเนินการ เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษี
        เวลายื่นขอรับใบกำกับภาษี : ภายในวันที่ 31 ของทุกเดือน
        กำหนดการจัดส่งเอกสาร : ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
        ระยะเวลาแจ้งขอรับใบกำกับภาษีไม่เกินวันที่ 31 ของทุกเดือน (เดือนไหนมี 28 หรือ 30 วันให้แจ้งภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น) หากแจ้งเลยระยะเวลาจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้
ตัวอย่างเช่น เติมเงินในเดือนกุมภาพันธ์ ให้แจ้งขอรับใบกำกับภาษีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทีมงานตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนจะทำการออกใบกำกับภาษีและจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 20 มีนาคม
        – ใบกำกับภาษีจะออกให้เดือนต่อเดือนเท่านั้น แยกตามรอบเติมเงินของแต่ละเดือน กรณีต้องขอรับใบกำกับภาษีในเดือนที่เติมเงินทุกเดือน ให้แจ้งมาตามระบะเวลาที่กำหนดทุกเดือนที่ทำการเติมเงิน
        สำหรับบัตร @CASH ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย เซเว่น อีเลฟเว่น, RTBPLUS, ZEST, mPAY และ mPAY STATION  สามารถสอบถามการออกใบกำกับภาษีได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
        – กรณีท่านเติมเงินหลาย ID GAME ภายใต้ชื่อ นามสกุลเจ้าของเดียวกัน สามารถนำยอดเติมเงินมารวมกันได้ โดยแจ้ง ID GAME ให้ครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ (ทีมงานจะตรวจสอบจาก ID GAME ที่แจ้งเรื่องเข้ามาเท่านั้น)
        – เมื่อท่านแจ้งขอรับใบกำกับภาษีผ่านระบบแล้ว โปรดรอทีมงานตรวจสอบและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนการแจ้งขอรับใบกำกับภาษี
        1. เข้าที่เว็บไซต์เกม หัวข้อแจ้งปัญหา หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ E-Support เลือกหัวข้อแจ้งปัญหาเติมเงิน
        2. ล็อคอินไอดีเกมที่ต้องการขอรับใบกำกับภาษี
        3. กรอกข้อมูลตัวละคร เบอร์โทร และ อีเมลติดต่อ
        4. ส่วนรายละเอียดของปัญหา ให้กรอกข้อมูลดังนี้
              – TOP UP CHANNELS ชนิดของบัตร : เลือกช่องทางเติมเงินช่องทางใดช่องทางนึง
              – TOP UP AMOUNT จำนวนเงินที่เติม : ใส่ 0 หรือจำนวนเงินที่เคยเติม
              – SERIAL : ใส่ –
              – PASSWORD / PIN CODE : ใส่ –
              – REFERENCE CODE หมายเลขคำสั่งซื้อ / Invoice No : ใส่ –
              – LAST 4 DIGITS OF CREDIT/DEBIT CARD NUMBER : ใส่ –
              – ISSUING BANK NAME (ธนาคาร) : ใส่ –
              – PROBLEM DETAIL (สาเหตุ-รายละเอียด) : พิมพ์ข้อความ ขอใบกำกับภาษี ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี เลขที่…หมู่…               ซอย… ตำบล…. อำเภอ… จังหวัด… รหัสไปรษณีย์ หรือ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
              – DESCRIPTION (ข้อเสนอแนะ) : พิมพ์ข้อตวาม ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี เลขที่… หมู่… ซอย… ตำบล…. อำเภอ…               จังหวัด… รหัสไปรษณีย์
              – IMAGE URL (ลิงค์รูปภาพ) : **ใส่ลิงค์ Google Drive ที่รวมไฟล์ภาพถ่ายสลิป หลักฐานการเติมเงินทั้งหมด
              – Choose File : แนบไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชนลงชื่อ-นามสกุลสำเนาถูกต้อง และ ภาพถ่ายสลิปเติมเงิน, ภาพถ่ายบัตรเติมเงิน, ภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงิน ทุกรายการที่ทำการเติมเงิน
**กรณีมีภาพถ่ายเกินกว่า 5 ภาพสามารถฝากไฟล์ทั้งหมดใน Google Drive นำลิงค์ไฟล์กรอกในช่อง IMAGE URL (ลิงค์รูปภาพ) แทนได้

        5. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก “CONFIRM” เพื่อแจ้งข้อมูล และจะได้รับหมายเลขเคสสำหรับติดตามความคืบหน้า

ตัวอย่างหน้ากรอกข้อมูล

สอบถามเพิ่มได้ที่ livechat.playpark.com เวลา 11.00 – 20.00 น.

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ