กรุงศรีจัดเต็มความมันส์!! ลุ้นของรางวัลสุดฟันส์โดนใจ

กรุงศรีจัดเต็มความมันส์!! ลุ้นของรางวัลสุดฟันส์โดนใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดเต็มให้คอเกมส์ได้ฟินกันสุดดีกรี  เพียงเติมเงินเข้าเกมส์ผ่าน “Online Banking ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา”  ในเครือ PlayPark ทุกเกมสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท ตลอดเดือนตุลาคม 2563 ลุ้นรับฟรี!! Sony PlayStation VR2 มูลค่า11,990 บาท  (1 สิทธิ์ต่อการเติมเงินสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) 

 

ลุ้นรับฟรี!! Sony PlayStation VR2  (CUHZVR2HCA) PS VR

1 รางวัล มูลค่า11,990 บาท

ยิ่งเติมมาก…ยิ่งรับสิทธิ์ลุ้นมาก 

เงื่อนไข : 
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้าเกมส์ผ่าน Online Banking ด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเครือ PlayPark ทุกเกม
  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อการเติมเงินสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) เพื่อลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
 • ธนาคารจะนำจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนมาทำการจับรางวัล กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Krungsri Simple ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รางวัล ยี่ห้อ รุ่น ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีมูลค่าของรางวัลเทียบเท่า
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อ-สกุลตรงกับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้หักชำระค่าเติมเงินเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยจะต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ที่เกิดจากมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรด้วยตนเอง
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคาร บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ