กรุงศรีจัดเต็มความมันส์!! ลุ้นของรางวัลสุดโดนใจ

กรุงศรีจัดเต็มความมันส์!! ลุ้นของรางวัลสุดฟันส์โดนใจ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดเต็มให้คอเกมส์ได้ฟินกันแบบสุดๆ เพียงเติมเงินเข้าเกมส์ผ่าน “Online Banking ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ทุกเกมในเครือ PlayPark สะสมครบทุกๆ 1,000 บาท ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 ลุ้นรับฟรี!! โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 Plus (512 GB) มูลค่า 31,790 บาท (1 สิทธิ์ต่อการเติมเงินสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์)

 

ลุ้นรับฟรี!! โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 Plus (512 GB)

1 รางวัล มูลค่า 31,790 บาท

Krungsri e-Payment  ยิ่งเติมมาก…ยิ่งรับสิทธิ์ลุ้นมาก 

เงื่อนไข : 
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้าเกมส์ผ่าน Online Banking ด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกเกมในเครือ PlayPark
  ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อการเติมเงินสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) เพื่อลุ้นรางวัลในแต่ละครั้ง
 • ธนาคารจะนำจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนมาทำการจับรางวัล กำหนดจับรางวัลในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Fanpage : Krungsri Simple ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.
 • สถานที่ในการจับรางวัลจะทำการจับ ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รางวัล ยี่ห้อ รุ่น ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีมูลค่าของรางวัลเทียบเท่า
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อ-สกุลตรงกับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากที่ใช้หักชำระค่าเติมเงินเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยจะต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ที่เกิดจากมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรด้วยตนเอง
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย หรือของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคาร บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ