แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 00.45 – 07.45 น.

          PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 00.45 – 07.45 น. (คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์) เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุง
          • ไม่สามารถเติมเงิน ช่องทาง Online Banking , QR Payment ด้วยธนาคารกรุงไทยได้

หมายเหตุ : ธนาคารอื่นสามารถเติมได้ตามปกติ เกมสามารถเล่นได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://krungthai.com/th/krungthai-update/announcement-detail/666

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 08 เมษายน 2564 11.00 น.

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ