ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre)

ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre)

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จะขยายเวลาให้บริการ Call Centre เป็นเวลา 09.00 – 23.00 น. ทุกวัน (จากเวลาเดิม 11.00 – 20.00 น.) และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เป็นดังต่อไปนี้

02-769-8881-2 ติดต่อเกม Last Chaos , Yulgang , Dragon Nest , Luna X Online , Elsword
02-769-8883-4 ติดต่อเกม Audition , Tales Runner , RAN , Granado Espada , Battle Of Souls , Soul Ark

จึงขอเรียนแจ้งมายังผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่านได้การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีช่องทางการติดต่ออื่น เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ทุกท่าน หลากหลายช่องทาง ได้แก่
– ช่องทาง Live Chat http://livechat.playpark.com/ ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น.
– ช่องทางแจ้งปัญหาผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง (E-Support) ทางเว็บไซต์เกมที่หัวข้อ ช่วยเหลือ > แจ้งปัญหา (E-Support)

ประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ทีมงาน PlayPark

ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และข่าวสารอื่นได้ทาง PlayPark.com
ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) ประกาศ! เปลี่ยนหมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre)
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ