แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

          PLAYPARK แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
         • ไม่สามารถซื้อไอเทมทุกเกมที่วางจำหน่ายใน Item Shop ได้ในข่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ