แจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

          PLAYPARK แจ้ง ปิดปรับปรุงระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
         • ไม่สามารถสุ่มไอเทมทุกเกมที่มีในระบบ PlayPark GACHA ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

 แจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

 

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น.

 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบ PlayPark GACHA วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ