ประกาศปิดการแปลงเงินสำหรับไอดีที่มีเงินค้างในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet)

ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการที่มีเงินค้างอยู่ในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet) จะต้องทำการแปลงเงินที่เหลืออยู่เดิม ให้เป็น Point ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall ภายในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ตามที่ PLAYPARK ได้อัพเกรดระบบการเติมเงิน PlayMall เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และได้ประกาศให้ผู้ใช้บริการที่มีเงินค้างในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet) สามารถแปลงเงินที่ค้างอยู่ให้เป็น  Point  ของกระเป๋าเงินระบบ PlayMall จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเมื่อเลือกแปลงเงินแล้วระบบจะเปลี่ยนเงินที่ค้างให้เป็น Point ตามสกุลเงินที่ผู้ใช้บริการเลือก และสามารถนำ Point ไปใช้จ่ายซื้อไอเทมในเกมและบริการต่างๆ จาก PLAYPARK ได้นั้น

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการแปลงเงินตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯ จึงขยายเวลาในการแปลงเงินตามกำหนดเดิม ไปจนถึงวัน พุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ภายหลังจากวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ Reset เงินคงเหลือในกระเป๋าเงินเวอร์ชั่นเก่า (Playpark Wallet) เป็นศูนย์ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ดำเนินการแปลงเงินเป็น Point ของ PlayMall ก่อนวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวในทุกกรณี

วิธีการแปลงเงินให้เป็น Point ของ PlayMall คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ