การสมัครสมาชิก Play ID

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ PLAYPARK ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

     PlayID ที่สมัครใหม่ ด้วยอีเมล จะต้องทำการยืนยันอีเมลก่อน (Verify E-mail) จึงสามารถ Login Game, การเติมเงิน, เข้าระบบสมาชิก PlayPark และ ระบบอื่นๆ ได้ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

การสมัครเป็นสมาชิกของ PLAYPARK เพื่อนำ Play ID นี้ ไปเล่นเกม มีอยู่ 2 แบบให้เลือก

  1. แบบที่ 1 ใช้เบอร์มือถือ สมัครใช้เป็น Play ID
  2. แบบที่ 2 ใช้ Email ของคุณ สมัครใช้เป็น Play ID

ลองมาดูขั้นตอนง่ายๆ กัน

แบบที่ 1 ใช้เบอร์มือถือ ของคุณ สมัครใช้เป็น Play ID

ขั้นที่ 1 เปิด Browser เข้าเว็บไซต์ http://www.playpark.com ให้มองแถบเมนูด้านบน กดคำว่า สมัครสมาชิก

Playpark Register Play ID

 

ขั้นที่ 2 เลือกกดปุ่ม สมัครด้วยเบอร์มือถือ (เป็นรูปมือถือ)

Playpark Register Play ID

 

ขั้นที่ 3 ให้กรอกเบอร์มือถือของคุณในช่อง เบอร์มือถือ โดยไม่ต้องลบอะไร กรอกต่อไปเลย เช่น +660818886677 เป็นต้น พร้อมกับกรอก รหัสผ่าน และยืนยัน (คุณต้องกรอกเบอร์มือถือที่คุณใช้งาน เพราะจะมีการส่ง SMS ตัวเลขไปยังมือถือของคุณ เพื่อนำมายืนยันตัวตนอีกครั้ง)

Playpark Register Play ID

 

ขั้นที่ 4 ระบบจะส่ง SMS ตัวเลข 6 หลัก ไปยังเบอร์มือถือที่คุณกรอกสมัคร ให้คุณนำมากรอกในช่อง กรอก OTP 6 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดยืนยัน

Playpark Register Play ID

 

ขั้นสุดท้าย คุณสมัครเป็นสมาชิก PLAYPARK เรียบร้อย คุณสามารถนำ Play ID ดังกล่าว ไป Login เพื่อเล่นเกม หรือ เติมเงินได้ทันที

Playpark Register Play ID

 

แบบที่ 2 ใช้อีเมลของคุณ สมัครใช้เป็น Play ID

ขั้นที่ 1 เปิด Browser เข้าเว็บไซต์ http://www.playpark.com ให้มองแถบเมนูด้านบน กดคำว่า สมัครสมาชิก

Playpark Register Play ID

 

ขั้นที่ 2 เลือกกดปุ่ม สมัครด้วยอีเมล (เป็นรูปซองจดหมาย)

Playpark Register Play ID

 

ขั้นที่ 3 ให้กรอกอีเมลของคุณในช่อง อีเมล พร้อมกับกรอก รหัสผ่าน และยืนยัน

Playpark Register Play ID

 

ขั้นสุดท้าย เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นสมาชิก PLAYPARK เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถนำ Play ID ดังกล่าว ไป Login เพื่อเล่นเกม หรือ เติมเงินได้ทันที

Playpark Register Play ID

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ โทร 02-725-0000