วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ถามยืนยันก่อนลบไฟล์

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏบัติการตั้งแต่ Windows 8 เป็นต้นมาจนถึง Windows 10 หน้าต่างนี้จะไม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเราลบไฟล์จะไปอยู่ในถังขยะทั้นที แต่เราสามารถตั้งค่าให้ถามยืนยันก่อนลบไฟล์ได้ดั้งนี้

1. ไปที่ไอคอน Recycle Bin
วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ถามยืนยันก่อนลบไฟล์

2. คลิกขวาที่ไอคอน Recycle Bin และคลิกที่ Properties
วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ถามยืนยันก่อนลบไฟล์

3. ทำเครื่องหมายถูกตรง Display delete confirmation dialog และคลิก OK
วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ถามยืนยันก่อนลบไฟล์

4. ทดสอบทำการกดลบไฟล์ก็จะมีหน้าต่าง Delete File ถามยืนกันก่อนว่าจะลบหรือไม่ครับ
วิธีตั้งค่าให้ Windows 10 ถามยืนยันก่อนลบไฟล์

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ