การ Upload ไฟล์ผ่านโปรแกรม Dropbox (ช่องทางเว็บไซต์)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dropbox.com/login

2. ทำการ Login เข้าใช้งานด้วย Email และ Password ที่สมัครเอาไว้ ดังรูป (หากยังไม่ได้ทำการสมัคร สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://www.dropbox.com/ )

3. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว ให้กดที่ปุ่ม ” Upload files ” ดังรูป

4. ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload (ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 300 MB)

5. ระบบจะทำการ Upload ไฟล์ที่ต้องการ เมื่อ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ” Done ”

6. จากนั้น ไฟล์ที่ทำการ Upload ก็จะเพิ่มขึ้นมา ดังรูป

7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในการแจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

7.1 ทำการกดปุ่ม “Share” เพื่อทำการแชร์ จากรูปข้อ. 6

7.2 ทำการกดปุ่ม “Create Link”

7.3 ทำการกดปุ่ม Copy Link เพื่อนำ Link ไปใช้งาน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ