การ Uninstall Program ในWindows 8

การ Uninstall Program ในWindows 8

1. คลิกขวาที่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอแล้วเลือก Programs and Features

2. ทำการคลิกซ้ายเพื่อเลือก Program ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Uninstall

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ