การ Uninstall Program ใน Windows 7

การ Uninstall Program ใน Windows 7

1. คลิก Start เลือก Control Panel

2. เลือก Programs

3. เลือก Programs and Features

4. ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall ก่อน จากนั้นกดปุ่ม Uninstall ดังรูป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ