วิธีตรวจสอบ Trace Route (สัญญาณ WIFI)

วิธีการนี้เป็นการตรวจสอบเช็คความเร็วของสัญญาณ Wifi ที่เครื่องสามารถรับได้ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าเกมได้

ขั้นตอนแรก
พิมพ์ cmd ในคำสั่ง run แล้ว จะขึ้นหน้าจอของ Dos ขึ้นมาตามรูป

วิธีตรวจสอบ Trace Route (สัญญาณ WIFI)

จากนั้นพิมพ์ tracert เว้นวรรคตามด้วย 119.81.9.51 แล้วกด Enter จะได้ค่า tracert ออกมาตามรูป

วิธีตรวจสอบ Trace Route (สัญญาณ WIFI)

สำหรับ IP Game server Heart Castle จะมีทั้งหมด 4 IP ด้วยกันคือ 119.81.9.51 ~ 119.81.9.54
เช็คแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 119.81.9.51 จนถึง 119.81.9.54 โดยแต่ละครั้งให้รอโปรแกรมรันคำสั่งจนเสร็จ จากนั้นให้ลูกค้าถ่ายรูป
แล้วแจ้งปัญหาเข้ามาให้ทีมงานเช็คดูค่ะ สำหรับช่องทางในการแจ้งปัญหาสามารถเข้าไปได้ที่นี้

E-Support : ระบบแจ้งปัญหา และตรวจสอบสถานะเคส เลือกหัวข้อ “แจ้งปัญหา Game / Patch”
พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. วันที่และเวลาที่ลูกค้าเข้าเกมครั้งสุดท้าย
2. วันที่ และเวลาที่ลูกค้าพบว่าไม่สามารถเข้าเกมได้
3. รายละเอียด , ลักษณะอาการของปัญหาที่ผู้เล่นเจอ

ยกตัวอย่างเช่น “ค้างตรงเลือกตัวละครมีแต่เสียงเพลง แต่ใช้3g/4g trueเล่นได้ปกติเพิ่งมาเป็นอาทิตย์ที่แล้ว
ปล. ใช้ true wifi เล่นเกมอื่นได้ปกติ ยกเว้นเกมนี้ค่ะ”

4. รูปภาพค่า tracert ทั้ง 4 รูป

ปล. ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ทำในช่วงที่เน็ตมีปัญหา (เข้าเกมไม่ได้) และช่วงที่เข้าเล่นเกมได้ด้วยค่ะ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ