การตั้งค่า Windows XP ให้รองรับภาษาไทย

การตั้งค่า Windows XP ให้รองรับภาษาไทย

1. คลิกที่ปุ่ม start เลือกหัวข้อ Control Panel

2. เลือกหัวข้อ Date, Time, Language, and Regional Options

3. เลือกหัวข้อ Regional and Language Options

4. เมื่อหน้าต่าง Regional and Language Options ขึ้นมาให้ดำเนินการดังนี้

– บริเวณแถบ Regional Options ตรงหัวข้อ Standards and Formats ให้ปรับเป็น Thai และตรงหัวข้อ Location ให้ปรับเป็น Thailand ดังรูป

– บริเวณแถบ Advanced ตรงหัวข้อ Language for non-Unicode programs ให้ปรับเป็น Thai แล้วกดปุ่ม OK ดังรูป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ