การตั้งค่า Windows 8 ให้รองรับภาษาไทย

การตั้งค่า Windows 8 ให้รองรับภาษาไทย

1. ทำการคลิกขวาที่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอแล้วเลือก Control Panel

2. ทำการเลือกหัวข้อ Clock, Language, and Region

3. ทำการเลือกหัวข้อ Region

4. เมื่อหน้าต่าง Region ขึ้นมา ตรงหัวข้อ Formats ให้เลือกเป็น Thai (Thailand) ดังรูป

5. ตรงหัวข้อ Location ให้เลือกเป็น Thailand ดังรูป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ