การตั้งค่า Windows 7 ให้รองรับภาษาไทย

การตั้งค่า Windows 7 ให้รองรับภาษาไทย

1. คลิก Start เลือก Control Panel

2. เลือก Clock, Language, and Region

3. เลือก Region and Language

4. Tab Formats บริเวณหัวข้อ Formats: ให้เลือกเป็น Thai (Thailand) ดังรูป

5. Tab Location บริเวณหัวข้อ Current location: ให้เลือกเป็น Thailand ดังรูป แล้วกดปุ่ม OK

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ