วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

1. ค้นหาแอฟพลิเคชั่นชื่อ Photo Resizer ใน App Store หรือ Play Store
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

2. ทำการติดตั้งแอฟพลิเคชั่น คลิก Install
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

3. จากนั้นรอจนดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จ
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

4. คลิก Open เพื่อเปิดโปรแกรม Photo Resizer
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

5. หลังจากเปิดโปรแกรม Photo Resizer คลิกที่ Select a photo เพื่อทำการเลือกภาพที่ต้องการย่อขนาดไฟล์
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

6. คลิกที่ Allow Photo Resizer เพื่อเปิดการเข้าถึงรูป, สื่อต่างๆ, ไฟล์ ในมือถือ หรือ แท็ปเลตของเรา
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

7. ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

8. เลือกอัลบั้มที่เก็บไฟล์
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

9. คลิดเลือกรูปในอัลบั้มที่เราต้องการย่อขนาด
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

10. คลิกเลือกขนาดภาพเป็น 1024 x 768
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

11. โปรแกรมจะทำการย่อขนาดภาพ และแสดงขนาดไฟล์หลังจากย่อเสร็จ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
วิธีย่อขนาดภาพด้วยแอฟพลิเคชั่น Photo Resizer บน มือถือ หรือ แท็ปเลต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิธีย่อขนาดภาพด้วยโปรแกรม Paint บน PC และ Notebook

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ