เราจะป้องกันไวรัสได้อย่างไร ?

ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถสังเกตและป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของผู้ใช้แต่ละท่านที่ต้องหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

1. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ทำการ Update ฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ (เลือกใช้งาน Feature การ Update ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติของโปรแกรม)

3. เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส ทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นซีดี Thumb drive หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

4. เรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาไวรัส อย่างละเอียดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างสม่ำเสมอ เช่น 1 ครั้งต่อสัปดาห์

5. ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

6. ปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บนระบบให้มีความปลอดภัยสูง เช่น

– ปรับแต่งไม่ให้โปรแกรมที่ใช้อ่านอีเมลล์ เช่น Microsoft Outlook ทำการเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลล์ (attachment) อย่างอัตโนมัติ

– ปรับ Security Zone ของ Microsoft Internet Explorer ให้เป็น High Security โดยปรับแต่งที่ Internet Option ของโปรแกรม Internet Explorer

– ไม่ควรอนุญาตให้โปรแกรม Microsoft Office เรียกใช้งาน Macro

– เปิดใช้งานระบบ Firewall ที่ Built-in อยู่บนระบบปฏิบัติการ MS Window XP

– งดใช้ Feature การ Share ไฟล์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หากไม่มีความจำเป็น

7. ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอีเมลล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

– หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอีเมลล์และไฟล์ที่แนบมากับอีเมลล์ จนกว่าจะรู้แหล่งที่มา

– หลีกเลี่ยงการเปิดอ่านอีเมลล์ที่มีหัวเรื่องที่เป็นข้อความจูงใจเช่น ภาพเด็ด รหัสผ่าน คุณถูกรางวัล เป็นต้น

– ตรวจสอบหาไวรัสบนสื่อบันทึกข้อมูล ทุกครั้งก่อนเรียกใช้งานไฟล์บนสื่อนั้นๆ

– ไม่ควรเปิดเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกๆ เช่น .pif รวมทั้งไฟล์ที่มีนามสกุลซ้อนกัน เช่น .jpg.exe, .gif.scr, .txt.exe เป็นต้น

– ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และหลีกเลี่ยงการใช้สื่อบันทึกข้อมูลร่วมกับบุคคลและระบบอื่นๆ

8. สำรองข้อมูลที่สำคัญบนระบบอยู่เสมอ ข้อนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แต่เป็นข้อควรปฏิบัติที่ควรกระทำ เพราะไม่มีระบบใดที่ปลอดภัย 100 % ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านอาจเกิดการล่มและไม่สามารถกู้คืนมาได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุได้หลากหลาย เช่นอุปกรณ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลเกิดกาชำรุด หรือระบบอาจถูกไวรัสที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนคุกคามร้ายแรง เป็นต้น

Credit : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

http://www.it.coj.go.th/virusprotect.html

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ