แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended

กรณีล็อคอินเข้าอีเมลของ Hotmail และขึ้นข้อความ Your account has been temporarily suspended ให้ลองแก้ไขตามวิธีนี้

1. ให้กดที่ Continue
แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended

2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบรบนอีเมลนั้น คลิกที่ send code ระบบจะส่ง SMS เลข 4 หลักมาที่เบอร์มือถือของเรา
แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended      แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended

3. กรอกเลข 4 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นคลิก Submit
แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended

4. จะขึ้นข้อความ Your account has been unblocked ให้คลิก Continue เพื่อเข้าใช้งานอีเมลได้
แก้ไขปัญหาอีเมล Hotmail ถูกระงับใช้งานชั่วคราว Your account has been temporarily suspended

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ