ใช้โปรแกรม PlayPark EZ ไม่ได้ขึ้น error Unhandled exception has occurred in your application

ตัวอย่างภาพเออเร่อ หลังจากคลิก Icon PlayPark EZ จะขึ้นข้อความ ใช้โปรแกรม PlayPark EZ ไม่ได้ขึ้น error Unhandled exception has occurred in your application…
ใช้โปรแกรม PlayPark EZ ไม่ได้ขึ้น error Unhandled exception has occurred in your application

วิธีแก้ไข
โหลดโปรแกรม Mocrosoft,NET Framework 4.5 มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งานโปรแกรม PlayPark EZ อีกครั้ง

1. เข้าที่ลิงค์เพื่อโหดไฟล์ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
ใช้โปรแกรม PlayPark EZ ไม่ได้ขึ้น error Unhandled exception has occurred in your application

 

2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ dotNetFx45_Full_setup เพื่อติดตั้ง
ใช้โปรแกรม PlayPark EZ ไม่ได้ขึ้น error Unhandled exception has occurred in your application

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง https://www.playpark.com/th-th/news/playpark-ez-v1009/

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ