การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7

การตั้งค่า Internet Explorer เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer > คลิกที่ Tools (ด้านขวาบน) > คลิก Internet Options

2. คลิกที่แถบ Programs (ด้านบน) > จากนั้นคลิกที่ Make default

3. จะขึ้นข้อความ Internet Explorer is the default web browser แสดงว่าการตั้งค่า Internet Explorer เป็น Default เสร็จสิ้น

 

การตั้งค่า Chrome เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. เปิด Chrome ถ้าขึ้นปุ่ม Set as default ให้คลิกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Chrome เป็น Default

2. กรณีไม่ขึ้นหน้าต่างตามข้อ 1 เปิด Chrome > คลิกที่ … (ด้านขวาบน) > คลิก Settings

3. ตรง Default browser > คลิก Make default

4. จะขึ้นข้อความ Google Chrome is your default browser แสดงว่าการตั้งค่า Chrome เป็น Default เสร็จสิ้น

 

การตั้งค่า Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. ปิด Firefox ถ้าขึ้นหน้าต่างบราวเซอร์เริ่มต้น ให้คลิก ใช้ Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของฉัน เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Firefox เป็น Default

2. กรณีไม่ขึ้นหน้าต่างตามข้อ 1 เปิด Firefox > คลิกที่ ขีด 3 ขีด (ด้านขวาบน) > คลิก ตัวเลือก

3. ตรงหัวข้อทั่วไป ตรวจสอบเสมอว่า Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของคุณหรือไม่ > คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

4. จะขึ้นข้อความ Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของคุณในขณะนี้ แสดงว่าการตั้งค่า Firefox เป็น Default เสร็จสิ้น

 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10

การตั้งค่า Internet Explorer , Chrome , Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 10

1. จะมีขั้นตอนเหมือนกัน คลิกที่เมนู Start (ด้านซ้ายล่าง) > พิมพ์ Default apps และ กด Enter หรือคลิกที่ Default apps ที่แสดงขึ้นมา

2. หน้าต่าง Default apps ตรง Web browser ให้คลิกที่ Browser ที่แสดงข้อมูลอยู่ จะขึ้นหน้าต่าง Choose an app

3. ในหน้าต่าง Choose an app > คลิกเลือกบราวซอร์ Internet Explorer , Chrome , Firefox , อื่นๆ ที่ต้องการตั้งเป็นบราวเซอร์เริ่มต้น

4. ตรง Web browser จะแสดงข้อมูลบราวเซอร์ที่เราตั้งค่าเป็น Default เป็นอันเสร็จสิ้น

update 18/03/2019

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ