การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7

การตั้งค่า Internet Explorer เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer > คลิกที่ Tools (ด้านขวาบน) > คลิก Internet Options
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

2. คลิกที่แถบ Programs (ด้านบน) > จากนั้นคลิกที่ Make default
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

3. จะขึ้นข้อความ Internet Explorer is the default web browser แสดงว่าการตั้งค่า Internet Explorer เป็น Default เสร็จสิ้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

 

การตั้งค่า Chrome เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. เปิด Chrome ถ้าขึ้นปุ่ม Set as default ให้คลิกได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Chrome เป็น Default
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

2. กรณีไม่ขึ้นหน้าต่างตามข้อ 1 เปิด Chrome > คลิกที่ … (ด้านขวาบน) > คลิก Settings
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

3. ตรง Default browser > คลิก Make default
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

4. จะขึ้นข้อความ Google Chrome is your default browser แสดงว่าการตั้งค่า Chrome เป็น Default เสร็จสิ้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

 

การตั้งค่า Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 7

1. ปิด Firefox ถ้าขึ้นหน้าต่างบราวเซอร์เริ่มต้น ให้คลิก ใช้ Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของฉัน เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Firefox เป็น Default
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

2. กรณีไม่ขึ้นหน้าต่างตามข้อ 1 เปิด Firefox > คลิกที่ ขีด 3 ขีด (ด้านขวาบน) > คลิก ตัวเลือก
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

3. ตรงหัวข้อทั่วไป ตรวจสอบเสมอว่า Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของคุณหรือไม่ > คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

4. จะขึ้นข้อความ Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นของคุณในขณะนี้ แสดงว่าการตั้งค่า Firefox เป็น Default เสร็จสิ้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10

การตั้งค่า Internet Explorer , Chrome , Firefox เป็นบราวเซอร์เริ่มต้นใน Windows 10

1. จะมีขั้นตอนเหมือนกัน คลิกที่เมนู Start (ด้านซ้ายล่าง) > พิมพ์ Default apps และ กด Enter หรือคลิกที่ Default apps ที่แสดงขึ้นมา
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

2. หน้าต่าง Default apps ตรง Web browser ให้คลิกที่ Browser ที่แสดงข้อมูลอยู่ จะขึ้นหน้าต่าง Choose an app
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

3. ในหน้าต่าง Choose an app > คลิกเลือกบราวซอร์ Internet Explorer , Chrome , Firefox , อื่นๆ ที่ต้องการตั้งเป็นบราวเซอร์เริ่มต้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

4. ตรง Web browser จะแสดงข้อมูลบราวเซอร์ที่เราตั้งค่าเป็น Default เป็นอันเสร็จสิ้น
การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์เริ่มต้น make default web browser

update 18/03/2019

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ