ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

– Internet Explorer 11

1. เข้าไปที่ “Tools” แล้วเลือกหัวข้อ “Internet options” (สามารถเข้าได้จาก 2 ที่ ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง)
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

2. ที่แถบ General ให้คลิกที่ปุ่ม “Delete…”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

3. ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อดังนี้
– Preserve Favorites website data
– Temporary Internet files and website files
– Cookies and website data
– History
จากนั้นกดปุ่ม “Delete”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

4. รอจนล้างเสร็จจากนั้นกดปุ่ม “OK”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

– Mozilla Firefox (ภาษาไทย)

1. เข้าไปที่ “เครื่องมือ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “ตัวเลือก” (สามารถเข้าได้จาก 2 ที่ ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง)
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

2. ทำการเลือกแถบ “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” จากนั้นคลิกที่คำว่า “ล้างประวัติล่าสุดของคุณ”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

3. ทำการเลือกช่วงเวลาที่จะล้างข้อมูลเป็น “ทั้งหมด” จากนั้นจะขึ้นปุ่ม “ล้างตอนนี้”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

4. คลิกปุ่ม “ล้างตอนนี้”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

5. ทำการกดปุ่ม “เอกคุกกี้แต่ละตัวออก”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

6. กดที่ปุ่ม “เอาทั้งหมดออก” รอจนล้างเสร็จและกดปุ่ม “ปิด”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

– Google Chrome

1. คลิกที่ไอคอนที่อยู่บริเวณมุมขวาบนดังรูป จากนั้นเลือกหัวข้อ “ประวัติการเข้าชม” แล้วเลือกหัวข้อย่อย “ประวัติการเข้าชม” อีกครั้งขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

2. กดที่ปุ่ม “ล้างข้อมูลการท่องเว็บ” ทางด้านซ้าย
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

3. กดที่ปุ่ม “ล้างข้อมูล” อีกครั้ง
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

4. รอจนล้างเสร็จและกดที่ปุ่ม “รับทราบ”
ขั้นตอนการลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser ที่ใช้งาน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ