การปิด UAC (User Account Control) ใน Windows 7

การปิด UAC (User Account Control) ใน Windows 7

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (User Account Control หรือ UAC) คือคุณลักษณะใน Windows ที่สามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือ รหัสผ่าน ผู้ดูแล ก่อนที่จะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่นๆ

1. กดปุ่ม Start เลือก Control Panel

2. เลือก User Accounts and Family Safety

3. เลือก User Accounts

4. เลือก Change User Account Control settings

5. ทำการเลื่อนตัวเลือกลงมาด้านล่างสุดดังภาพ แล้วกดปุ่ม OK

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ