วิธีการปลดบล็อค pop up ของ browser ต่างๆ

 

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ Browser Internet Explorer 8, 9 วิธีที่ 1

1. เปิด Internet Explorer

2. เลือกที่หัวข้อ Tools ถ้ามองไม่เห็นแถบเมนู Tools ให้กดปุ่ม Alt ก็จะเห็น จากนั้นเลือกที่ Tools ดูตรง Pop-up Blocke

3. กรณีต้องการปิดใช้งาน Pop-up Blocker (ปลดบล็อค) ให้คลิกที่ Turn off Pop-up Blocker

4. ทำการเข้าหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ใหม่ หรือกด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์

———————————————————————————————————

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ Browser Internet Explorer 8, 9 วิธีที่ 2

1. เปิด Internet Explorer

2. เลือกที่หัวข้อ Tools จากนั้นคลิกที่ Internet Options

3. คลิกที่แท็บ Privacy กรณีต้องการปิดใช้งาน Pop-up Blocker (ปลดบล็อค) ให้นำเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Turn on Pop-up Blocker ออก จากนั้น กด OK

4. ทำการเข้าหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ใหม่ หรือกด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์

———————————————————————————————————

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ Browser Firefox

1. เปิด Browser Firefox

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ browser ต่างๆ

2. เลือกที่หัวข้อ Tools ถ้าไม่เห็นแทบเมนู เครื่องมือ (Tools) ให้กดปุ่ม Alt ก็จะเห็น

3. เลือกที่หัวข้อ เครื่องมือ (Tool) » ตัวเลือก (Options)”

4. ที่ตัวเลือก (Option) ให้คลิกที่แทบ “เนื้อหา (Content) ให้นำเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ Block pop-up windows “ปิดกั้นหน้าต่าง” ออก จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK “ตกลง” เป็นอันเสร็จขั้นตอน

5. ทำการเข้าหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ใหม่ หรือกด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์

———————————————————————————————————

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ Browser Google Chrome

1. เข้าที่ Browse Google Chrome

วิธีการปลดบล็อค pop up ของ browser ต่างๆ

2. เลือกการตั้งค่า (Settings)

3. ที่หัวข้อ การตั้งค่า ( Settings ) >> แสดงการตั้งค่าขั้นสูง (Show advanced settings…)  เลื่อนรายการ

4. ที่หัวข้อ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) >> คลิกที่ การตั้งค่าเนื้อหา (Content Setting)

5. เลื่อน Scoll bar ลงมาที่หัวข้อ ป๊อปอัป ( Pop-up ) ให้ทำเครื่องหมายที่ อนุญาตให้ไซต์ทั้งหมดแสดงป๊อปอัป (Allow all Sites to Show Pop Up) จากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น (OK)

6. ทำการเข้าหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ใหม่ หรือกด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ