วิธีปิดการทำงานโปรแกรม McAfee AntiVirus Plus (Version Trial)

วิธีปิดการทำงานโปรแกรม McAfee AntiVirus Plus (Version Trial)

หน้าต่างโปรแกรมก่อนปิดการทำงาน

การปิด Antivirus

1. ทำการคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม McAfee AntiVirus Plus ที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกหัวข้อ Change settings แล้วเลือก Real-time Scanning

3. เมื่อหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาให้กดปุ่ม Turn Off ดังรูป

4. จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา สามารถเลือกได้ว่าจะทำการปิดการทำงานนานเท่าใด ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Turn Off

หน้าต่างโปรแกรมหลังปิดการทำงานของ Antivirus

5. หากต้องการเปิดการใช้งานเหมือนเดิม ให้กดปุ่ม Turn On ดังรูป

วิธีปิด Firewall

1. ทำการคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม McAfee AntiVirus Plus ที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกหัวข้อ Change settings แล้วเลือก Firewall

3. เมื่อหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาให้กดปุ่ม Turn Off ดังรูป

4. จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา สามารถเลือกได้ว่าจะทำการปิดการทำงานนานเท่าใด ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Turn Off

หน้าต่างโปรแกรมหลังปิดการทำงานของ Firewall

5. หากต้องการเปิดการใช้งานเหมือนเดิม ให้กดปุ่ม Turn On ดังรูป

หมายเหตุ : กรณีที่ใช้งานโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นอื่น แนะนำให้ตรวจสอบเมนูที่มีข้อความใกล้เคียงกันกับตัวอย่าง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ