การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows 7

การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows 7

1. กดปุ่ม Start เลือก Control Panel

2. เลือกหัวข้อ System and Security

3. เลือกหัวข้อ Windows Firewall

4. เลือกหัวข้อ Turn Windows Firewall on or off

5. หากต้องการเปิดใช้งาน Windows Firewall ให้เลือก Turn on Windows Firewall หากต้องการปิดการใช้งาน Windows Firewall
ให้เลือก Turn off Windows Firewall (not recommended) แล้วกดปุ่ม OK

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ