การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows 10

การปิดใช้งาน Windows Firewall

1. คลิกทื่ปุ่มแว่นขยายด้านล่างซ้าย พิมพ์ข้อความ Control panel และกด Enter

2. คลิกที่แถบ Control Panel ด้านบน

3. เลือกที่หัวข้อ Windows Firewall

4. ตรงแถบด้านซ้าย ให้เลือกที่ Change notification settings หรือ Turn Windows Firewall on or off อันไหนก็ได้

5. ตรง Private network settings และ Public  network settings ให้คลิกตรง Turn off Windows Firewall (not recommended) ทั้งสองอัน

6. คลิก OK

7. หลังจากกด OK จะกลับมายังหน้า Windows Firewall จะขึ้นเป็นแถบสีแดง และข้อความ Update yor Firewall settings Windows Firewall is not using the recommended settings to protect your computer เป็นอันเสร็จสิ้น

การเปิดใช้งาน Windows Firewall

หากต้องการเปิดใช้งาน Windows Firewall ให้ทำตามขั้นตอนด้านบน เมื่อถึงขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเป็น Turn on Windows Firewall แทน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ