การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows XP

การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows XP
Posted by [Support] Sutee on 03 January 2013 10:21:31
การเปิด / ปิด Windows Firewall ใน Windows XP

1. กดปุ่ม start เลือก Control Panel

2. เลือกหัวข้อ Security Center

3. เลือกหัวข้อ Windows Firewall

4. หากต้องการเปิดใช้งาน Windows Firewall ให้เลือก On (recommended) หากต้องการปิดการใช้งาน Windows Firewall ให้เลือก Off (not recommended) แล้วกดปุ่ม OK

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ