วิธีปิดการทำงานโปรแกรม AVG AntiVirus Free 2013 (Version 2013.0.2805)

วิธีปิดการทำงานโปรแกรม AVG AntiVirus Free 2013 (Version 2013.0.2805)

หน้าต่างโปรแกรมก่อนปิดการทำงาน

1. ทำการคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม AVG AntiVirus Free 2013 ที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกหัวข้อ Temporarily disable AVG protection

3. เมื่อมีหน้าต่าง Temporarily disable AVG protection ขึ้นมา สามารถเลือกได้ว่าจะทำการปิดการทำงานนานเท่าใด ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม OK

หน้าต่างโปรแกรมหลังปิดการทำงาน

4. หากต้องการเปิดการใช้งานเหมือนเดิม ให้ทำการเลือก Enable AVG Protection

หมายเหตุ : กรณีที่ใช้งานโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นอื่น แนะนำให้ตรวจสอบเมนูที่มีข้อความใกล้เคียงกันกับตัวอย่าง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ