การตรวจสอบ Windows 7 ที่ใช้งานว่าเป็นแบบกี่ Bit (32 Bit หรือ 64 Bit)

การตรวจสอบ Windows 7 ที่ใช้งานว่าเป็นแบบกี่ Bit (32 Bit หรือ 64 Bit)

1. คลิก Start เลือก Control Panel

2. เลือก System and Security

3. เลือก System

4. ทำการตรวจสอบตรงหัวข้อ System type ดังรูป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ