วิธีแก้ปัญหา Yahoo Mail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่ออีเมลให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย

1. ล็อคอิน Yahoo แล้วคลิกที่ การตั้งค่า (settings) ด้านขวาบน คลิกที่ …การตั้งค่าเพิ่มเติม (mote settings)

2. คลิกที่ ตัวกรอง (Filters) และคลิกที่ เพิ่มตัวกรอง (Add new filtters)

3. ในหน้าตัวกรอง ให้ทำการสร้างตัวกรองใหม่ดังนี้
– ชื่อตัวกรอง (Filter name) พิมพ์ @อีเมลที่ต้องการเพิ่ม เช่น @sm3.playpark.com
– จาก (From) เลือกเป็น ประกอบด้วย (Contain) พิมพ์ @อีเมลที่ต้องการเพิ่ม เช่น @sm3.playpark.com
– เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายไป (Choose a folder to move to) เลือก กล่องจดหมาย (inbox)
จากนั้นคลิก บันทึก (Save)

4. ตัวกรองที่เราสร้างขึ้นจะแสดง สามารถคลิกที่ชื่อตัวกรองเพื่อแก้ไขหรือลบได้

แนะนำให้เพิ่มอีเมลตามรายการนี้เพื่อให้ได้รับอีเมล โดยทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2.
@support.asiasoft.co.th
@sm1.asiasoft.co.th
@sm2.asiasoft.co.th
@sm3.asiasoft.co.th
@sm4.asiasoft.co.th
@sm5.asiasoft.co.th
@sm6.asiasoft.co.th
@sm7.asiasoft.co.th
@sm1.playpark.com
@sm2.playpark.com
@sm3.playpark.com
@sm4.playpark.com
@sm5.playpark.com
@sm6.playpark.com
@sm7.playpark.com
@sm1.newsletterplaypark.com
@sm2.newsletterplaypark.com
@sm3.newsletterplaypark.com
@sm4.newsletterplaypark.com
@sm5.newsletterplaypark.com
@sm6.newsletterplaypark.com
@sm7.newsletterplaypark.com
@asiasoft.co.th
@playcybergames.com

**************************************

กรณีเห็นเมนูของ Yahoo Mail เป็นภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้โดย

1. ทำการเปลี่ยนภาษาโดยคลิกที่ ชื่อโปรไฟล์ด้านบน และคลิกที่ Account info

2. คลิกที่ Preferences ทางด้านขวา จะมีภาษาให้เลือกทางด้านซ้าย ให้เลือก ไทย Yahoo Mail ก็จะเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ