วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่ออีเมลให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย

1. ล็อคอิน Gmail แล้วคลิกที่ รูปเฟือง ด้านขวาบน จากนั้นคลิก การตั้งค่า
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

2. คลิกที่ ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ (Filter and Blocked Addresses)
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

3. ในหน้า ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ ให้คลิกที่ สร้างตัวกรองจดหมาย (Create a new filter)
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

4. พิมพ์อีเมลที่ต้องการเพิ่มในช่อง จาก (From) และคลิกที่ สร้างตัวกรอง ( Create filter with this search)
ตัวอย่างอีเมล @support.asiasoft.co.th
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

5. คลิกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่องต่อไปนี้
ติดดาว (Star)
ไม่ส่งไปยังสแปม (Never send it to Spam)
ทำเครื่องหมายว่าสำคัญเสมอ (Always mark it as important)
จากนั้นคลิกที่ สร้างตัวกรอง (Create Filter)
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

6. เมื่อทำครบขั้นตอนแล้วระบบจำแสดงบันทึกการตั้งค่าตามภาพ สามารถแก้ไขลบได้
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

แนะนำให้เพิ่มอีเมลตามรายการนี้เพื่อให้ได้รับอีเมลทีละ 1 อีเมล โดยทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2.
@support.asiasoft.co.th
@sm1.asiasoft.co.th
@sm2.asiasoft.co.th
@sm3.asiasoft.co.th
@sm4.asiasoft.co.th
@sm5.asiasoft.co.th
@sm6.asiasoft.co.th
@sm7.asiasoft.co.th
@sm1.playpark.com
@sm2.playpark.com
@sm3.playpark.com
@sm4.playpark.com
@sm5.playpark.com
@sm6.playpark.com
@sm7.playpark.com
@sm1.newsletterplaypark.com
@sm2.newsletterplaypark.com
@sm3.newsletterplaypark.com
@sm4.newsletterplaypark.com
@sm5.newsletterplaypark.com
@sm6.newsletterplaypark.com
@sm7.newsletterplaypark.com
@asiasoft.co.th
@playcybergames.com

***********************************


กรณีเห็นเมนูของ Gmail เป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้โดย

1. ทำการเปลี่ยนภาษาโดยคลิกที่รูป เฟือง ทางด้านขวาจากนัั้นคลิกที่ Settings

วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

2. ในหน้าต่าง General ตรง Language Gmail display Language ให้เลือกเป็น ภาษาไทย
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

3. เลือน scroll bar ลงมาล่างสุดจากนั้นคลิก Save Changes เมนูต่างๆใน Gmail ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย
วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

 

วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ