วิธีแก้ปัญหา Gmail ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่ออีเมลให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย

1. ล็อคอิน Gmail แล้วคลิกที่ รูปเฟือง ด้านขวาบน จากนั้นคลิก การตั้งค่า

2. คลิกที่ ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ (Filter and Blocked Addresses)

3. ในหน้า ตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ ให้คลิกที่ สร้างตัวกรองจดหมาย (Create a new filter)

4. พิมพ์อีเมลที่ต้องการเพิ่มในช่อง จาก (From) และคลิกที่ สร้างตัวกรอง ( Create filter with this search)
ตัวอย่างอีเมล @support.asiasoft.co.th

5. คลิกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่องต่อไปนี้
ติดดาว (Star)
ไม่ส่งไปยังสแปม (Never send it to Spam)
ทำเครื่องหมายว่าสำคัญเสมอ (Always mark it as important)
จากนั้นคลิกที่ สร้างตัวกรอง (Create Filter)

6. เมื่อทำครบขั้นตอนแล้วระบบจำแสดงบันทึกการตั้งค่าตามภาพ สามารถแก้ไขลบได้

แนะนำให้เพิ่มอีเมลตามรายการนี้เพื่อให้ได้รับอีเมลทีละ 1 อีเมล โดยทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2.
@support.asiasoft.co.th
@sm1.asiasoft.co.th
@sm2.asiasoft.co.th
@sm3.asiasoft.co.th
@sm4.asiasoft.co.th
@sm5.asiasoft.co.th
@sm6.asiasoft.co.th
@sm7.asiasoft.co.th
@sm1.playpark.com
@sm2.playpark.com
@sm3.playpark.com
@sm4.playpark.com
@sm5.playpark.com
@sm6.playpark.com
@sm7.playpark.com
@sm1.newsletterplaypark.com
@sm2.newsletterplaypark.com
@sm3.newsletterplaypark.com
@sm4.newsletterplaypark.com
@sm5.newsletterplaypark.com
@sm6.newsletterplaypark.com
@sm7.newsletterplaypark.com
@asiasoft.co.th
@playcybergames.com

***********************************


กรณีเห็นเมนูของ Gmail เป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้โดย

1. ทำการเปลี่ยนภาษาโดยคลิกที่รูป เฟือง ทางด้านขวาจากนัั้นคลิกที่ Settings

2. ในหน้าต่าง General ตรง Language Gmail display Language ให้เลือกเป็น ภาษาไทย

3. เลือน scroll bar ลงมาล่างสุดจากนั้นคลิก Save Changes เมนูต่างๆใน Gmail ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ