แก้ไขปัญหาติดตั้งโปรแกรมเกมไม่ได้ขึ้นข้อความ กรุณาใส่ดิสก์ 1 และคลิก ตกลง

ตัวอย่าง Error : กรณีติดตั้งโปรแกรมเกมแล้วพบข้อความกรุณาใส่ดิสก์ 1 และคลิก ตกลง

กรณีคลิกที่ ตกลง จะขึ้นข้อความ ไฟล์ Setup…ไม่พบใน …c:\Users\…\AppData\Local\Temp\Temp1_FullClient_…zip กรุณาใส่แผ่นดิสก์ที่ถูกต้อง หรือ เลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์สำหรับติดตั้ง


สาเหตุเกิดจากไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดมาเป็นรูปแบบ Zip ไฟล์ และไม่ได้ทำการ Unzip แตกไฟล์ก่อน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย

1. ออกจากการติดตั้งโดยการคลิก ยกเลิก จะมีหน้าต่างออกจากการติดตั้ง คลิกที่ Yes

2. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมแตกไฟล์ 7-Zip ติดตั้งในเครื่อง
**สามารถดาวน์โหลดได้
ที่นี่

3. คลิกขวาทีไฟล์ Zip ที่โหลดมา > เลือก 7-Zip > คลิก แยกไฟล์ไปที่…(ชื่อโฟลเดอร์ที๋โหลดมา) รอจนโปรแกรมทำการแตกไฟล์เสร็จ

4. เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์แล้ว

5. หาไฟล์ที่ชื่อ Setup… ทำดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการติดตั้งเกม

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ