การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

ขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

เตรียมเอกสารตามตัวอย่าง https://www.playpark.com/th-th/fax-playid/

แจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการส่งเอกสาร คลิกที่หัวข้อแจ้งปัญหา หรือ คลิกที่นี่ ทำการเลือกเกมที่ต้องการแจ้ง

 

2. เลือกหัวข้อปัญหาที่ต้องการ
    – เอกสารแก้ไขอีเมล ให้เลือกเป็น “ขอแก้ไขข้อมูลอีเมล”
    – เอกสารขอรีเซ็ตรหัสผ่านที่สอง (เช่นเกม Tales Runner) ให้เลือกเป็น “ขอปลด Block Subpass / Block ID”
    – เอกสารขอยกเลิก @KEY ให้เลือกเป็น “แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key”

 

3. กรอกข้อมูล
     – เลือกประเภท ID
     – กรอก ID
     – ชื่อตัวละคร
     – เบอร์โทรศัพท์
     – อีเมลติดต่อ
     – เซิฟเวอร์
     – อีเมลที่ต้องการแก้ไขใหม่ (เฉพาะหัวข้อแก้ไขข้อมูลอีเมล)
     – สาเหตุ – รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไข เช่น ขอแก้ไขอีเมลของ (AP/Play ID)…. เป็นอีเมลอะไร …(ระบุอีเมล),  ขอแก้ไขข้อมูลตามเอกสารแนบ เป็นต้น
     – ไฟล์ภาพ ทำการแนบเอกสารยืนยันตัวตน
     – จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”

 

4. แนบภาพเอกสารที่ต้องการส่งเข้ามาโดย คลิกที่ปุ่ม “Choose File” เลือกไฟล์ภาพเอกสารที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก “Open”

 

5. กรณีแนบภาพสำเร็จจะขึ้นชื่อไฟล์ จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เพื่อแจ้งปัญหา

 

6. ระบบจะแจ้งข้อความ “ยืนยันการส่งข้อมูล” ให้คลิกที่ “OK”

7. หลังจากคลิก “OK” จะมีหน้าต่างแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิกที่ “OK”
8. หลังจากคลิก OK จะมีหน้าต่างแจ้งหมายเลขเคสให้จดไว้ใช้สำหรับติดตามความคืบหน้า เป็นอันเสร็จสิ้น

 

ตัวอย่างเอกสาร

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ