การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

ขั้นตอนการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

เตรียมเอกสารตามตัวอย่าง https://www.playpark.com/th-th/fax-playid/

แจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการส่งเอกสาร คลิกที่หัวข้อแจ้งปัญหา หรือ คลิกที่นี่ ทำการเลือกเกมที่ต้องการแจ้ง

การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

2. เลือกหัวข้อปัญหาที่ต้องการ
    – เอกสารแก้ไขอีเมล ให้เลือกเป็น “ขอแก้ไขข้อมูลอีเมล”
    – เอกสารขอรีเซ็ตรหัสผ่านที่สอง (เช่นเกม Tales Runner) ให้เลือกเป็น “ขอปลด Block Subpass / Block ID”
    – เอกสารขอยกเลิก @KEY ให้เลือกเป็น “แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key”
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

3. กรอกข้อมูล
     – เลือกประเภท ID
     – กรอก ID
     – ชื่อตัวละคร
     – เบอร์โทรศัพท์
     – อีเมลติดต่อ
     – เซิฟเวอร์
     – อีเมลที่ต้องการแก้ไขใหม่ (เฉพาะหัวข้อแก้ไขข้อมูลอีเมล)
     – สาเหตุ – รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไข เช่น ขอแก้ไขอีเมลของ (AP/Play ID)…. เป็นอีเมลอะไร …(ระบุอีเมล),  ขอแก้ไขข้อมูลตามเอกสารแนบ เป็นต้น
     – ไฟล์ภาพ ทำการแนบเอกสารยืนยันตัวตน
     – จากนั้นคลิกที่ “ยืนยัน”

การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

4. แนบภาพเอกสารที่ต้องการส่งเข้ามาโดย คลิกที่ปุ่ม “Choose File” เลือกไฟล์ภาพเอกสารที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก “Open”
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

5. กรณีแนบภาพสำเร็จจะขึ้นชื่อไฟล์ จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เพื่อแจ้งปัญหา
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

6. ระบบจะแจ้งข้อความ “ยืนยันการส่งข้อมูล” ให้คลิกที่ “OK”
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

7. หลังจากคลิก “OK” จะมีหน้าต่างแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิกที่ “OK”
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support
8. หลังจากคลิก OK จะมีหน้าต่างแจ้งหมายเลขเคสให้จดไว้ใช้สำหรับติดตามความคืบหน้า เป็นอันเสร็จสิ้น
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

 

ตัวอย่างเอกสาร

การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน
การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ

 

การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support การส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่าน E-Support
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ