[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

สำหรับไอดีเกมแบบเก่าสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตามขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1 แก้ไขจากระบบสมาชิก

1. เข้าเว็บไซต์ ge.playpark.com จากนั้นคลิกที่ “เข้าสู่ระบบสมาชิก” ทางด้านขวา
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

2. กรอกไอดีเกม รหัสผ่าน จากนั้นกด “ยืนยัน” ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

3. ตรง Password ให้คลิกที่ “แก้ไข”
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

4. กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ .”ยืนยัน”
* กรณีเปิดใข้งาน @KEY ให้ใส่รหัส OTP 6 หลักด้วย
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

5. จะมีข้อความแจ้ง “ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก “ตกลง”
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

วิธีที่ 2 แก้ไขจากระบบสมาชิก @Passport

1. เข้าเว็บไซต์ ge.playpark.com จากนั้นคลิกที่ “เข้าสู่ระบบสมาชิก” ทางด้านขวา
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ @Passport” ทางด้านล่าง หรือ “คลิกที่นี่” เพื่อเข้าสู่ระบบ @Passport
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

3. กรอก @Passport และ Password จากนั้นคลิกที่ “Login”
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

4. คลิกที่ “Granado Espada” ทางด้านซ้ายมือ หรือตรง Banner Logo เกม
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

4. จากนั้นให้คลิกที่ “เปลี่ยน” ตรง ID เกมที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

5. กรอกรหัสผ่านเดิมของ ID, กรอกรหัสผ่านใหม่, กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยน”
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

6. จะมีข้อความแจ้ง “ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก “ตกลง”
[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID

 

[AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID [AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID [AP] การเปลี่ยนรหัสผ่านเกม Granado Espada / Change password GE ID
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ